Çocuklarda güvenli ve güvensiz bağlanma nasıl oluşur?

Anne çocuk ilişkisin de gerek anne gerekse bebek birbirilerinin duygularına cevap verebildikleri oranda duygusal iletişimin kalitesi artabilecektir. Bu durum birincil bakıcının yani annenin bebeğin gereksinimlerini ihtiyaçlarını ne ölçüde karşıladığı ile ilişkilidir. Ayrıca bebek bakıcıyı çevreyi keşfetmede güvenli bir temel olarak bir liman olarak görürse davranışsal olarak da çevresini daha fazla inceleyecek diğerleriyle oynayacak ve sosyal […]