Anneliğe hazırlanma içinde doğuma hazırlanmanın önemi nedir?

Anneliğe Hazırlanma Içinde Doğuma Hazırlanmanın Önemi Nedir? Doğum kadının çift olmaktan aile olmaya doğru geçtiğinde geçirdiği bir eşik niteliğindedir. Dolayısıyla kadın doğuma metaforik olarak da süreç olarak da ne kadar hazırlanabilirse fiziksel, bedensel, psikolojik olarak da yaşayacağı bu değişim evresini daha kolay yani annelik deneyimine daha hazır hale gelmektedir. Doğuma hazırlanmak nasıl bir süreçtir? Aslında […]

Bir kadın anneliğe hazır olduğunu nasıl anlar?

Bir Kadın Anneliğe Hazır Olduğunu Nasıl Anlar? Bir kadın anneliğe hazır olup olmadığını nasıl anlar? Annelik dediğimiz şey aslında son derce dinamik kadının hayatını bizzat çok derinden etkileyen bir süreçtir. Bunun içerisine sosyal ilişkileri, meslek hayatı, kariyer hayatı, eğitimi ve ailevi ilişkileri de girmektedir. Bir kadın anneliğe nasıl hazırdır? Bir insan bu değişimi yaşamayı hayal […]

Annelik psikolojisine hazırlanan kadınlar hangi evrede psikolojik destek almalıdır?

Annelik Psikolojisine Hazırlanan Kadınlar Hangi Evrede Psikolojik Destek Almalıdır? Kadınlar anneliğe dair profesyonel desteği çocuk sahibi olmayı planladıkları andan itibaren almaları gerektiğini düşünürken aslında bunu son derece erken dönemlerde de alabilirler. Anneliğe hazırlanmak neleri içermektedir? Erken dönemden kastım şu daha evlenmemiş olan bir kadının bile anneliğe hazırlanması aslında şaşırılacak bir şey değildir. Çünkü anneliğe hazırlanmak […]

Kadınların anneliğe hazırlanması neden önemlidir?

Kadınların Anneliğe Hazırlanması Neden Önemlidir? Günümüzde kadınlar sadece ev içi rolleriyle değil artık sosyal hayatta son derece etkin olarak bir rol üstlenmektedir. Annelik fikri neden ihtiyaç haline gelmiştir? Dolayısıyla kadının daha çok ev içerisindeki rolünü artıran annelik modern kadın için son derece zorlayıcı bazen de kısıtlayıcı, kariyeri, mesleki yaşantıyı, eğitim hayatını zorlayıcı engelleyici bir şekilde […]