Antidepresanlar neden bazı insanlarda işe yaramaz?

Depresyon tedavisinde temel engellerden biri, antidepresanların etkili bir seçenek olmasına karşın, tüm insanlarda bu durumla çalışmadığı gerçeğidir. Bilim adamları, bunun neden böyle olduğunu açıklayabilecek bir keşif yapıyorlar.Hem Almanya’da, hem de Almanya’daki Tıp Merkezi Mainz ve Max Planck Psikiyatri Enstitüsü’nden Marianne Müller ve meslektaşları yeni araştırmayı gerçekleştirdi. Onların bulguları dergi yayımlandı PLOS Biyoloji.

Depresyon, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en yaygın zihinsel sağlık bozukluklarından biridir ve her yıl yaklaşık 16,1 milyon yetişkini etkilemektedir.

Çoğu depresyon, psikoterapiantidepresan ilaçlar (seçici serotonin geri alım inhibitörleri gibi) veya semptomların tedavi edilmesine yardımcı olmak için her ikisinin kombinasyonu reçete edilir. Bununla birlikte, depresyonu olan kişilerin sadece üçte biri antidepresandan reçetelendikleri yararlanmaktadır.

Depresyonu tedavi etmek için “tek beden herkese uyar” yaklaşımı yoktur ve belirli bir tedavinin bir kişi için işe yarayıp yaramayacağını tahmin etmenin bir yolu yoktur. Bu nedenle, en etkili tedavi şu anda doğru uyum bulunana kadar bir deneme ve hata süreci ile tanımlanmaktadır.

Yanıt biyo-belirteçlerini belirleme

Özel tedavileri geliştirmenin bir yolu, bir kişinin belirli bir ilaca yanıt verip vermeyeceğini belirleyen biyobelirteçleri ayırt etmektir. Bu alandaki araştırmalar umut vericiyse de, kısmen üç konudan dolayı önemli bir belirleyici tespit edilmemiştir.

  • İlk olarak, depresyonu olanlar, durumlarından kaynaklanan farklı fonksiyonel değişikliklere sahip olabilir.
  • İkinci olarak, çocuklukta kötü muamele, hastalık atakları, önceki yaşam olayları ve farklı tedavi programları gibi çevresel faktörler tanımlanamayabilir ve bu nedenle yanıt biyobelirteçlerini tespit etme olasılığını azaltır.
  • Son olarak, yaş, cinsiyet ve genetik arka plan, transkripsiyon profillerini, ölçümlerini ve tedavi sonuçlarını etkiler.

Müller ve meslektaşları, bir fare depresyon modelinde seçilecek antidepresan tedaviye yanıt olarak aşırı fenotipler sağlayan önceki araştırmanın engellerini aşmak için yeni bir yaklaşım geliştirdiler.

Fare modeli, insanlarda antidepresan tedaviye yanıt veren ve tepkisiz olan fareleri tanımlayarak durumu simüle etmiştir.

Araştırmacılar, fare modelinin pozitif bir tedavi yanıtı ile ilişkili çevresel biyobelirteçleri tanımlamaya yardımcı olacağını ve bunların insanlara potansiyel olarak uygulanabileceğini öne sürdüler.

“Tanımlayabildik,” diyor, Max Planck Psikiyatri Enstitüsü’nde çalışan Tania Carrillo-Roa, fare modelinde antidepresan yanıtla ilişkili genlerin bir kümesini, daha sonra depresif hastalardan oluşan bir grup kohortta işbirlikçilerimizden onaylıyoruz. Emory Üniversitesi’nden, Atlanta. “

Reseptör tedaviye yanıtı şekillendirebilir

depresyon ve antidepresan

Araştırmacılar, farelerde tedavi yanıtı ile bağlantılı moleküler imzaların, bir insan kohortundaki sonucu %76 doğrulukla tahmin edebileceklerini keşfettiler.

Ayrıca, bir kişinin, antidepresanlarla tedaviye cevabını şekillendirmede önemli bir rol oynadığı gibi, glukokortikoid reseptörü (GR) – ve GR duyarlılığını kesin olarak saptamışlardır. GR, stres hormonu sisteminin ince ayarını yapmaya yardımcı olur . Çalışma yazarları şöyle yazıyor:

Son olarak, GR-regüle edilmiş genlerin antidepresan-yanıt genleri kümesinde önemli ölçüde zengin olduğunu gösterdik, bu da GR duyarlılığının transkripsiyonel değişikliklerin ve antidepresan tedaviye klinik yanıtın şekillenmesinde potansiyel bir anahtar mekanizma olarak rol oynadığını gösteriyor.”

Bir kişinin tedavi yanıtı sonucunu öngören biyo-belirteçlerin belirlenmesi, antidepresanların reçetelenmesine yönelik deneme ve yanılma yönteminin maliyetini ve sonuçlarını ortadan kaldıracak ve sonuçta hasta bakımını iyileştirecektir.

Araştırma araştırmacıları tarafından kullanılan deneysel çapraz tür yaklaşımı, gelecekte özel tedaviler geliştirmek için bir şablon olarak hizmet edebilir.

İlginizi çekebilir

YORUM BIRAKABİLİRSİNİZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 73 = 78