Çocuklarda uyum ve davranış problemleri nelerdir?

Uyum kavramı genel olarak bireyin hem kendisi hem de çevresi ile iyi ilişkiler kurabilmesi ve bu ilişkileri iyi sürdürebilme derecesi şeklinde tanımlanmaktadır. Çocukların gelişim süreci içeresinde hem kendisin de meydana gelen değişiklikleri uygun davranış ve tutumlar göstermesi hem de diğer insanlarla olan ilişkilerini ahenkli bir biçimde uzlaştırabilmesi çok önemlidir aslında bu bir denge durumudur. Bu […]