Çocuklarda algılamayı güçlendirmek için neler yapabiliriz?

Çocuklarda Algılamayı Güçlendirmek Için Neler Yapabiliriz? Çocuklarda algıyı geliştirmek için de pek çok etkinlik yapabilirsiniz. Örneğin farklılıklar, benzerliklerle ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Diyelim ki elmayla top birbirine hangi yönden benzer? şeklinde soru sorabilirsiniz. Veya elmayla kiraz birbirinden hangi yönlerden farklıdır? şeklinde sorular sorarak benzerliklerle ilgili gelişmeler algısını geliştirmeyle ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Çocuğun görsel dikkatini nasıl güçlendirebilirsiniz? […]