evlilikte uyum ve aile terapisi
24

Evlilik Uyumu Ve Aile Terapisi

Evlilik Evlilik, karşı cinsten iki insanı karı koca olarak birbirlerine bağlayan bir ilişkiler sistemi olmakla birlikte kişinin benliğini bir başkasının benliği ile birleştirmeyi içerir. Mutlu ve sağlıklı bir evlilik ilişkisinin devam ettirilmesiyle ile ilgili yapılan çalışmalarda daha çok evlilik uyumu ve evlilik doyumu kavramları araştırılmıştır. Evlilik uyumu ise bu konuda en sık çalışılan değişken olarak […]

Çocuklarda bağlanma problemi denince ne anlamalıyım?

Bağlanma bebek ve bakım veren kişi arasında gelişen bebeği bakım veren kişiyi arama ve yakınlık arayışı davranışlarıyla kendini gösteren özellikle stres durumlarında belirginleşen dayanıklı ve devamlılığı olan duygusal bir bağ olarak tanımlanmaktadır. Bağlanma ilişkisin de aslında birincil bakıcı çoğunlukla anne anahtar konumundadır. Bağlanma anne figürüne yansıyan sıcaklık ile gerçekleşmektedir. Bebeğin sosyal ve duygusal açıdan gelişebilmesinde […]

Çocuklarda güvenli ve güvensiz bağlanma nasıl oluşur?

Anne çocuk ilişkisin de gerek anne gerekse bebek birbirilerinin duygularına cevap verebildikleri oranda duygusal iletişimin kalitesi artabilecektir. Bu durum birincil bakıcının yani annenin bebeğin gereksinimlerini ihtiyaçlarını ne ölçüde karşıladığı ile ilişkilidir. Ayrıca bebek bakıcıyı çevreyi keşfetmede güvenli bir temel olarak bir liman olarak görürse davranışsal olarak da çevresini daha fazla inceleyecek diğerleriyle oynayacak ve sosyal […]

Çocuklarda bağlanma problemine yönelik “Bağlanma Terapisi”

Bağlanma terapisi ebeveyni ve çocuk arasında gerçek yaşam etkileşimlerini sağlamayı ve özellikle ebeveyninin çocuğa yönelik duyarlılığını arttırmalı ve tepki verme biçimini düzenlemeyi içermektedir. Ebeveyni çocuk etkileşimine dayalı bu yaklaşım ebeveyninin çocuğun probleminin daha çok farkında olmasına yardımcı olmayı ve ebeveyninin çocuğa duyarlı bir tepki vermesini engelleyen faktörlere ele almayı içermektedir. Bu amaçla aslında bağlanma terapisinde […]

Çocuklarda uyum ve davranış problemleri nelerdir?

Uyum kavramı genel olarak bireyin hem kendisi hem de çevresi ile iyi ilişkiler kurabilmesi ve bu ilişkileri iyi sürdürebilme derecesi şeklinde tanımlanmaktadır. Çocukların gelişim süreci içeresinde hem kendisin de meydana gelen değişiklikleri uygun davranış ve tutumlar göstermesi hem de diğer insanlarla olan ilişkilerini ahenkli bir biçimde uzlaştırabilmesi çok önemlidir aslında bu bir denge durumudur. Bu […]

Çocuklarda alt ıslatma problemi “Enürezis” nedir?

Çocuklar genellikle 2-3 yaş döneminde tuvalet gereksinimini haber verir ancak bu yaşlarda organlar üzerinde tam olarak kontrolü sağlayamadıkları için zaman zaman altını ıslatabilirler. Alt ıslatmanın bir sorun olarak değerlendirilmesi için bunun ardışık olarak 3 ay boyunca haftada 2 kez görülmesi gerekmektedir. Haftada 1 kez ıslatsa bile 1 günlük hayatını ciddi olarak etkiliyorsa bir problem olarak […]

Çocuklarda alt ıslatma “Enürezis” nedenleri nelerdir?

Yapılan araştırmalarda ailede hem anne hem baba da çocukken alt ıslatma öyküsü var ise çocukta alt ıslatma görme sıklığını yaklaşık olarak %70 olduğu görülmüştür. Aynı şekilde alt ıslatma sorunu olan çocukların ikinci dereceden akrabalarında da alt ıslatma problemi olduğu anlaşılmaktadır. Organik bozukluklar Örneğin mesane kapasitesinin yeterli olmaması, ağır uyku, böbrek ve bağırsak bozuklukları gibi öresite […]

Çocuklarda alt ıslatmada olası çözüm yolları nelerdir?

Öncelikle çocuğun mutlaka bu konuda uzman bir çocuk doktoruna götürülerek tıbbi tahlillerinin yaptırılması gerekmektedir. Sonrasında ise ebeveynin tutumların da hatalar mevcut ise bu tutumların düzeltilmesi gerekecektir. Çocuğa karşı baskıcı ve cezalandırıcı yaklaşılmamalı ve onunla alay edip başkalarına söylemekle tehdit edilmemelidir. Tuvalet eğitiminde ne aşırı katı ve baskılı nede aşırı hoşgörülü ve disiplinsiz olunmalıdır. İletişiminizi güçlendirecek […]

Çocuklarda kardeş kıskançlığı nedir?

Çocuklarda kardeş kıskançlığı anne babaların en çok karşılaşmış olduğu problemlerden birisidir. 2 kardeşin birbirine hoşgörüsüz davranması, birbirini incitmesi, diğer kardeşin ön plana çıkmasıyla birlikte öbürünün rahatsız olması şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Bazı durumlarda da çocuklar birbirlerini kıskanmalarına rağmen dışa vurmayabilirler. Bu durumda alt ıslatma, tırnak yeme gibi bazı problemli davranışlar da aynı zaman da ortaya çıkabilir. […]

Kardeş kıskançlığının artmasının nedenleri nelerdir?

Kardeş kıskançlığında aslında temel faktör çocuğun kendisine yönelik ilginin azalması ve bu ilginin kardeşine yoğunlaşması ile ilgili duyulan kaygıdır. Özellikle yeni bir kardeşin gelmesinin beklendiği veya yeni kardeşin doğumuyla birlikte bu durum oluşabilmektedir. Anne babalar yoğun iş yaşamında gerekli vakti çocuklarına gösteremiyorlarsa çocuk ve ebeveyn arasında iletişim bozukluğu var ise çocukta akademik başarısızlık ve okul […]