Çocuklarda Uyum ve Davranış Bozuklukları

Çocuklarda bağlanma problemi denince ne anlamalıyım?

Bağlanma bebek ve bakım veren kişi arasında gelişen bebeği bakım veren kişiyi arama ve yakınlık arayışı davranışlarıyla kendini gösteren özellikle stres durumlarında belirginleşen dayanıklı ve devamlılığı olan duygusal bir bağ olarak tanımlanmaktadır. Bağlanma ilişkisin de aslında birincil bakıcı çoğunlukla anne anahtar konumundadır. Bağlanma anne figürüne yansıyan sıcaklık ile gerçekleşmektedir. Bebeğin sosyal ve duygusal açıdan gelişebilmesinde […]

Çocuklarda güvenli ve güvensiz bağlanma nasıl oluşur?

Anne çocuk ilişkisin de gerek anne gerekse bebek birbirilerinin duygularına cevap verebildikleri oranda duygusal iletişimin kalitesi artabilecektir. Bu durum birincil bakıcının yani annenin bebeğin gereksinimlerini ihtiyaçlarını ne ölçüde karşıladığı ile ilişkilidir. Ayrıca bebek bakıcıyı çevreyi keşfetmede güvenli bir temel olarak bir liman olarak görürse davranışsal olarak da çevresini daha fazla inceleyecek diğerleriyle oynayacak ve sosyal […]

Çocuklarda bağlanma problemine yönelik “Bağlanma Terapisi”

Bağlanma terapisi ebeveyni ve çocuk arasında gerçek yaşam etkileşimlerini sağlamayı ve özellikle ebeveyninin çocuğa yönelik duyarlılığını arttırmalı ve tepki verme biçimini düzenlemeyi içermektedir. Ebeveyni çocuk etkileşimine dayalı bu yaklaşım ebeveyninin çocuğun probleminin daha çok farkında olmasına yardımcı olmayı ve ebeveyninin çocuğa duyarlı bir tepki vermesini engelleyen faktörlere ele almayı içermektedir. Bu amaçla aslında bağlanma terapisinde […]

Çocuklarda uyum ve davranış problemleri nelerdir?

Uyum kavramı genel olarak bireyin hem kendisi hem de çevresi ile iyi ilişkiler kurabilmesi ve bu ilişkileri iyi sürdürebilme derecesi şeklinde tanımlanmaktadır. Çocukların gelişim süreci içeresinde hem kendisin de meydana gelen değişiklikleri uygun davranış ve tutumlar göstermesi hem de diğer insanlarla olan ilişkilerini ahenkli bir biçimde uzlaştırabilmesi çok önemlidir aslında bu bir denge durumudur. Bu […]