Çocuklarda Bağlanma (uyum-davranış)8 Tüm Videolar

Çocuklarda bağlanma problemi denince ne anlamalıyım?

Bağlanma bebek ve bakım veren kişi arasında gelişen bebeği bakım veren kişiyi arama ve yakınlık arayışı davranışlarıyla kendini gösteren özellikle stres durumlarında belirginleşen dayanıklı ve devamlılığı olan duygusal bir bağ olarak tanımlanmaktadır. Bağlanma ilişkisin de aslında birincil bakıcı çoğunlukla anne anahtar konumundadır. Bağlanma anne figürüne yansıyan sıcaklık ile gerçekleşmektedir. Bebeğin sosyal ve duygusal açıdan gelişebilmesinde […]

Çocuklarda güvenli ve güvensiz bağlanma nasıl oluşur?

Anne çocuk ilişkisin de gerek anne gerekse bebek birbirilerinin duygularına cevap verebildikleri oranda duygusal iletişimin kalitesi artabilecektir. Bu durum birincil bakıcının yani annenin bebeğin gereksinimlerini ihtiyaçlarını ne ölçüde karşıladığı ile ilişkilidir. Ayrıca bebek bakıcıyı çevreyi keşfetmede güvenli bir temel olarak bir liman olarak görürse davranışsal olarak da çevresini daha fazla inceleyecek diğerleriyle oynayacak ve sosyal […]

Çocuklarda bağlanma problemine yönelik “Bağlanma Terapisi”

Bağlanma terapisi ebeveyni ve çocuk arasında gerçek yaşam etkileşimlerini sağlamayı ve özellikle ebeveyninin çocuğa yönelik duyarlılığını arttırmalı ve tepki verme biçimini düzenlemeyi içermektedir. Ebeveyni çocuk etkileşimine dayalı bu yaklaşım ebeveyninin çocuğun probleminin daha çok farkında olmasına yardımcı olmayı ve ebeveyninin çocuğa duyarlı bir tepki vermesini engelleyen faktörlere ele almayı içermektedir. Bu amaçla aslında bağlanma terapisinde […]

Çocuklarda uyum ve davranış problemleri nelerdir?

Uyum kavramı genel olarak bireyin hem kendisi hem de çevresi ile iyi ilişkiler kurabilmesi ve bu ilişkileri iyi sürdürebilme derecesi şeklinde tanımlanmaktadır. Çocukların gelişim süreci içeresinde hem kendisin de meydana gelen değişiklikleri uygun davranış ve tutumlar göstermesi hem de diğer insanlarla olan ilişkilerini ahenkli bir biçimde uzlaştırabilmesi çok önemlidir aslında bu bir denge durumudur. Bu […]

Güvenli bağlanma ne demektir?

Anneler de bir çok dikkat ettiğim şey yeni bebeği olmuş anneler de hani güvenli bağlanamadığı ile ilgili bilgi sahibi olmak istiyor. Aslında ve bir takım şeyleri yaparak güvenli bağlanmayı gerçekleştirebileceklerini düşünebiliyorlar. Ama güvenli bağlan hani belli bir tüelleri yerine getirerek olacak bir hedef değil özellikle bunu söyleyebilirim. Güvenli bağlanma bir sonuç değil sürecin kendisi zaten […]

Bebeğim sürekli kucağımda olmak istiyor, ne yapmalıyım?

Bebekler ilk doğdukların da sürekli annelerinin memesinde kalmak isterler belki annenin kucağında uymak isterler annelerinin kucaklarından hiç inmek istemeyebilirler. İlk doğduğundan itibaren bunların olması çok doğal şeyler aslında çünkü bağımsızlaşmanın ilk hali bağımlılık yani bağımlılık olacak önce ondan sonra bağımsızlaşma gelecek bu bağımlılığa da izin verilmesi gerekiyor. Yani bebek memede kalma istiyorsa gerçekten meme de […]

Çocuklara sorumluluk duygusu nasıl kazandırılır?

Sorumluluk duygusu çocuk doğduğu andan itibaren ev ortamında hem anne ile hem baba ile birlikte yaşama becerisi elde etmesi onun sorumluluk duygusu kazanmasını sağlar.​ Anne-babaların çocuklarından ayrı yaptıkları her davranış, çocukların yeteneklerini engeller ve bu sebeple sorumluluk duygusunu da engeller. Örneğin; yemek sofrası kurulurken tüm işin anne yada babanın yapıp çocuğa iş paylaşımı yapılmaması, çocuğun […]

Bebeklerde güven duygusu nasıl oluşturulur?

Özellikle 0-18 ay arası bebeklerin ruhsal değişimleri, yaşadıkları ruhsal gel-gitleri kapsıyor.​ Genellikle en bilinmeyen dönemdir 0-18 ay çünkü konuşmuyor ve kendilerini ifade edemiyorlar, diğer yandan da anne-babalarda bebeklerini tanımı dönemindedir. Bu karşılıklı bir tanışma ve uyum sağlama sürecidir; bu dönem güven duygusunu temellerinin oluştuğu dönemdir. ​Güven duygusu nasıl oluşturulur; bebek bütün ihtiyaçlarını ağlayarak ya da çeşitli […]