Çocuk İhmali7 Tüm Videolar

Kişisel ve Psikolojik Risk Etkenlerimiz

Cinsel istismara neden olan etkenlerin kişisel ve psikolojik etkenlerinden biraz bahsedelim. Saldırganın ve saldırgan olmaya meyilli kişinin güçlü olma ve kontrol etme ihtiyacı, aile içinde gördüğü şiddet, ya da evliliğindeki problemler, cinsel doyum kaynaklarının yetersiz ya da ulaşılamaz olması, reddedilme veya kaybetme korkusu, karşı cinsle iilişki kuramama,konuşmaktan çekinme, iletişim kurmakta problemler gösterme,alkol veya madde kullanımı […]

Röntgencilik Nedir?

Çocuklar da onları yaşıtıymış gibi gördüğü için ve bu konulara pek akılları ermediği için konuşmaya devam edebiliyorlar. O yüzden işten eve geldiğinizde ay benim çocuğum ne güzel de oturuyor sesi de çıkmıyor demeyin çocuğunuzla ilgilen bir bakın bakalım tabletlerinde neler izliyorlar,kendilerine hangi dünyaları kurmuşlar hangi oyunlarda geziniyorlar. Ancak bunu ay kaç saattir sen o tabletin […]

İhmalin Çocuklar Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Çocuk ihmalinin en az çocuk istismarı kadar zarar verici olduğunu konuşmuştuk. “Aman o çocuktur ya nasıl olsa büyür. Bak bize bir şey oldu mu? Bizim zamanımız da psikoloji mi vardı canım biz turp gibiyiz” demeyin . Çocuklarınızı bir saksı gibi düşünün. Siz oraya hangi tohumları ekerseniz o çiçekleri biçerseniz. Sevgi ekerseniz sevgi alırsınız. İhmal ekerseniz […]

İhmal ve İstismar arasındaki Fark Nedir?

Çocuk ihmali ile çocuk istismarı arasında ince bir fark var. Çocuk istismarı çocuğun sağlığını fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz etkileyen bilerek ya da bilmeyerek bir yetişkin ki bu yetişkin annesi babası dayısı amcası bile olabilir bir toplum tarafından ya da devlet tarafından yapılabilen hareketlerdir. Çocuk ihmali ise çocuğun sağlığı fiziksel ve psikolojik gelişimi için gerekli […]

Çocukluğunda İhmale Maruz Kalmış Yetişkinler

İhmal edilen çocuk büyüyor. Bu seferde kendini ihmal eden bir yetişkine dönüşüyor. Bu ihmalin yetişkinlerde olan etkilerinden konuşalım biraz. Yetişkinler ilerde depresyon gösterebilir. Sosyal yaşantılarda özgüven eksikliği gösterebilir. Depresyon eğilimi gösterebilir. Hatta depresyondan daha da ilerisi intihar eğilimi gösterebilir. Uyuşturucu, alkol hatta çok ilginç olan alışveriş bağımlılığına kadar gidebilir duygularını yönetmede eksiklik hissedebilir. Sosyal iletişimde […]

Çocuk İhmali Çeşitleri Nelerdir?

İhmal çeşitlerini üç ana başlıkta inceleyeceğiz uğun. Fiziksel ihmal, eğitimsel ihmal ve en önemlisi duygusal ihmal. Çocuğunuz gece geç vakitlere kadar dışarda geziyor. Aman çocuğum biraz özgüvenini toplasın arkadaş edinsin birazcık orayı burayı görsün demeyin. Şunu söylemeliyim ki burada çocuğunuzu fiziksel ihmale maruz bırakıyorsunuzdur. Yada çocuğunuz hastalandı “aman çocuktur canım birazcık şey yapar toparlar” demeyin. […]

Çocuk İhmali Nedir?

Dünya Sağlık Örgütü’nün çocuk ihmali için bir tanımı var. Çocuğa bakmakla yükümlü kimse ebeveyni ya da bakım vereni eğer çocuğun sağlığını, eğitimini, duygusal gelişimini, beslenmesini, barınmasını ve en önemlisi güvenli yaşam şartlarını yerine getirmiyorsa burada bir çocuk ihmali söz konusudur. Çocuk ihmali çocuklara yapılan kötü muamelenin en yaygın çeşididir. Ancak çocuk ihmali çocuk istismarı gibi […]